Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2013

Atydee
You're mine. 
— Only
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaucieknijmi ucieknijmi
Atydee
Nie ważne jak mocno, ja Ciebie mocniej.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaucieknijmi ucieknijmi

October 28 2013

Atydee

I fakt- masz wady. Ale przytulasz najlepiej na świecie- nawet po pijaku.

— wczorajsze/dzisiejsze?
Reposted fromhoneybunny honeybunny viaucieknijmi ucieknijmi
Atydee
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaucieknijmi ucieknijmi

October 27 2013

Atydee
Atydee
Play fullscreen
Reposted fromla-luna la-luna
Atydee
0539 ff34 500
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek

October 11 2013

Atydee
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. 
Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. 
Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viaucieknijmi ucieknijmi
Atydee
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie - ci, którzy pasują do Twojego życia pojawią się sami i zostaną
— Will Smith
Reposted fromxalchemic xalchemic viaucieknijmi ucieknijmi
smileee
Reposted fromweheartit weheartit viaucieknijmi ucieknijmi

October 09 2013

Atydee
Play fullscreen
Wild Belle - It's Too Late
Reposted fromkevinator kevinator

August 28 2013

Atydee
1309 546e
Reposted frompieprzycto pieprzycto

August 23 2013

Atydee

Trudno powstrzymać łzy, gdy umierają nasze marzenia .
Reposted fromnicotine nicotine viacytaty cytaty
Atydee
Ludzie w końcu zapomną co mówisz, co robisz. Jednak nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czują.
Reposted fromnicotine nicotine viacytaty cytaty
Atydee

Najgłupszą rzeczą jaką człowiek może zrobić...

jest niezrobienie niczego głupiego.
Reposted fromresort resort viaSayid Sayid
Atydee
4556 14d9
Reposted fromparamaribo paramaribo viaSayid Sayid
Atydee
I nigdy się nie zakochasz,
Jeśli nie zaryzykujesz.
— Lostprophets
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaSayid Sayid
Atydee
6024 1ca4
Potrzeba 21 dni by wyuczyć w sobie nawyk. Przylep 21 karteczek w widocznym miejscu i odrywaj codziennie jedną po zakończonej czynności.
Reposted fromgracey gracey viaSayid Sayid
Atydee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl